Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden hieronder zijn van toepassing op de Muziek op Schoot cursus of andere cursussen die worden aangeboden door Muziek met Annemiek.
De AMV cursus wordt gegeven door Annemieke Roeling van Muziek met Annemiek maar aangeboden door een externe organisatie, hiervoor gelden dan ook ook andere voorwaarden. Voor inschrijven AMV cursus zie * (sterretje) onderaan kopje ‘1. Inschrijven’. 

1. Inschrijven
Aanmelding voor een cursus vindt plaats door te mailen naar info@muziekmetannemiek.nl of middels het volledig invullen van het inschrijfformulier, deze vindt u hier. Als u mailt, vermeld dan het volgende: naam + achternaam van zowel kind als begeleider, geboortedatum kin, adresgegevens en telefoonnummer. Na ontvangst van uw mail/inschrijfformulier ontvangt u binnen 5 werkdagen (vakanties uitgezonderd) een ontvangstbevestiging. Een cursusgroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 vaste deelnemers.
Met inschrijven gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden
* Voor het inschrijven voor de AMV cursus Teteringen mail u naar secretaris@harmonie-euphonia.info. Bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing op cursisten van de AMV

2. Lessen 
De cursussen bestaan uit wekelijkse lessen (aantal kan verschillen). Actuele lesdata- en tijden staan per cursus vermeld op de website. In de schoolvakanties is er geen les, tenzij anders aangegeven. 
Uiterlijk 7 dagen van tevoren wordt u door de docent ingelicht over de start van de cursus (ja/nee) en op tijdstip u bent ingedeeld met uw (klein) kind(eren). De indeling van de kinderen geschiedt op basis van leeftijd, mocht u om welke reden dan ook het idee hebben dat uw kind beter in een andere groep past kan dit worden overlegt. 

3. Betaling 
Met de ontvangstbevestiging wordt een factuur meegestuurd. Deze dient voor de eerste les overgemaakt te worden onder vermelding van het factuurnummer. Het rekeningnummer is terug te vinden op de factuur. 
Het is mogelijk om, in overleg met de docent, later in te stromen bij de cursus mits er voldoende plekken zijn in de groep. U ontvangt een aangepaste factuur en betaalt vanaf het moment van instromen. Ook dan geldt dat het bedrag overgemaakt moet zijn voor de eerste les die u volgt. Cursustarieven worden elk cursusjaar vastgesteld .

4. Afwezigheid en inhalen van lessen 
Absentie van de docent: wanneer er een les uitvalt door absentie van de docent wordt u daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. Bij uitval van een enkele les zal deze worden ingehaald op de vaste lesdag aansluitend aan de cursus (de cursus gaat 1 week langer door). Mocht deze mogelijkheid er niet zijn vervalt de les en wordt restitutie verleend over de niet gegeven les(sen).
Absentie van de cursist: mocht u overhoop een les verhinderd zijn, wordt u verzocht dit te melden bij de docent. Een cursist die om welke reden dan ook niet zelf kan deelnemen aan de les, heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het lesgeld. Het is op dit moment nog niet mogelijk de les in te halen op een andere dag en locatie. 

5. Beëindiging van de cursus
De inschrijving voor de cursus kan kosteloos uiterlijk twee weken (14 dagen) voor startdatum geannuleerd worden door te mailen naar info@muziekmetannemiek.nl.
Zonder annulering blijft betaling van het lesgeld verplicht, er is immers een plek gereserveerd. Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist. In dat geval is er in overleg restitutie mogelijk van (een deel van) het lesgeld.
Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van de gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich opnieuw in te schrijven via het inschrijfformulier of door te mailen.

6. Aansprakelijkheid en beeldmateriaal 
Cursisten dienen goed om te gaan met de cursuslocatie en lesmaterialen. De lessen worden gegeven in een rookvrije locatie. De docent draagt de verantwoordelijkheid de te gebruiken materialen schoon en hygiënisch aan te leveren. Tijdens de aanwezigheid op de cursuslocatie is de begeleider van de cursist te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen kind. Muziek met Annemiek is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadigingen van eigendommen van de cursist. 

Voor de opleiding Docent Muziek op Schoot is het noodzakelijk dat er soms beeldmateriaal wordt gemaakt. U wordt hiervan, door middel van een informatiebrief, door de docent op de hoogte gesteld. Het beeldmateriaal dient alleen ter beoordeling van een examen en zal na dit examen per direct vernietigd worden. Mocht u om welke reden dan ook niet op beeld willen komen, kan er worden gezocht naar passende oplossingen zoals even buiten beeld of onherkenbaar gemaakt worden. 

7. Privacy
De docent heeft alle respect voor uw privacy en zal zeer discreet met persoonlijke informatie omgaan. Voor meer informatie over privacy zie de privacy verklaring.