Privacybeleid
Muziek met Annemiek

Datum: 25 februari 2023

Inleiding
Zodra je de website www.muziekmetannemiek.nl bezoekt of contact opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat er met deze informatie wordt gedaan. Muziek met Annemiek gaat altijd zorgvuldig met je informatie om en slaat deze veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie Muziek met Annemiek van je heeft, neem dan contact op.

Disclaimer
Ondanks het feit dat deze website en de inhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, wordt er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de informatie van deze website. Het gebruik van deze website geeft aan dat je de privacyverklaring zoals beschreven in deze verklaring hebt gelezen en aanvaard.   

Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt en op alle domeinen die aan Muziek met Annemiek zijn gerelateerd. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met Muziek met Annemiek hebben gehad of de website heeft bezocht zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie gebruikt mijn gegevens?
A.F. Roeling is verantwoordelijk voor de website www.muziekmetannemiek.nl en daarmee de verantwoordelijke persoon voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:
A.R. Roeling (Annemieke Roeling)
Hoeveneind 80
4847 NG Teteringen

Van wie gebruiken we gegevens?
We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met Muziek met Annemiek heeft gehad of de website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van partners.

Hoe komt Muziek met Annemiek aan je gegevens?
Muziek met Annemiek krijgt de gegevens rechtstreeks van jou zodra je contact opneemt via de mail, telefoon of op een andere manier

Welke gegevens gebruikt Muziek met Annemiek van je?
We gebruiken de volgende gegevens: 

  • Naam
  • Email-adres
  • Telefoonnummer

Waarvoor gebruikt Muziek met Annemiek je gegevens?
Muziek met Annemiek gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waar zij het voor mag gebruiken:

  • We gebruiken je gegevens omdat ik je als klant de beste service wil geven en dit zonder informatie niet kunnen doen

Bewaartermijn
Muziek met Annemiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Voor cursisten van Muziek met Annemiek wordt een bewaartermijn gehanteerd van één jaar. Wil je meer weten over hoelang we gegevens van je bewaren, neem dan contact op.

Delen van persoonsgegevens met derden
Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt en zullen nooit gedeeld of verkocht worden aan derden. Persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden wanneer dit volgens de wet verplicht is.

Beveiliging ven persoonsgegevens  
Muziek met Annemiek neemt de beschierming van je gegevens series en neemt dan ok passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed bevieligd zijn of er aanwizjingen zoijn van misbrui, neem dan direct contact op via info@muziekmetannemiek.nl

Recht op informatie, inzage en correctie 
Je hebt het recht de gegevens die Muziek met Annemiek heeft in te zien en te laten corrigeren indien deze niet (meer) juist of onvolledig zijn.

Recht op bezwaar  
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door Muziek met Annemiek als je het niet eens bent met de manier waarop Muziek met Annemiek met je persoonsgegevens omgaat (dit geldt voor gegevens die worden gebruikt voor direct marketing zoals een nieuwsbrief of gepersonaliseerde aanbevelingen op de website).

Dataportabiliteit
Je recht op gegevensoverdraagbaarheid (of dataportabiliteit). Dat betekent dat je bij Muziek met Annemiek een verzoek kan indienen de bij Muziek met Annemiek van jou bekende persoonsgegevens digitaal naar je te sturen.  

Recht op beperken
Je hebt het recht om het gebruik van gegevens te beperken, dat betekent dat Muziek met Annemiek in bepaalde gevallen je gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om vergeten te worden, Muziek met Annemiek zal alle gegevens die herleidbaar zijn naar jou in dat geval verwijderen.  

Recht om toestemming in te trekken
Je hebt het recht om eventueel eerder gegeven toestemmingen in te trekken.

Verzoek indienen
Een verzoek tot inzage, correctiem verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekken van toestemming of bezwaar op verwekring van persoonsgegevens kan je sturen naar info@muziekmetannemiek.nl

Klachten
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij Muziek met Annemiek over de manier waarop we met je gegevens omgaan, over de cursus enzovoorts. Dit kan door je klacht te mailen naar info@muziekmetannemiek.nl. We lossen de klacht heel graag voor je op! Muziek met Annemiek verwerkt je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen/klachten of is de klacht complex dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. Muziek met Annemiek kan vragen om je te identificeren, in dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

Regels en wijzigen privacybeleid
Het privacybeleid moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vin dje terug in de Albemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast gelden de algemen regels die volgens de Nederlandse wet van toepassijg zijn op deze privacyverklaring. 
Muziek met Annemiek kan deze privacyverklaring aanpassen als dit nodig wordt geacht (bijvoorbeeld door een wijzing in de wet) en raad je dan ook aan regelmatig deze privacyverklaring te bekijken zodat je van deze wijzingen op de hoogte bent.

Cookies
Muziek met Annemiek maakt gebruik cookies die geen inbreuk doen op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of telefoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en zorgen ervoor dat de website geoptimaliseerd kan worden door Muziek met Annemiek. Je kunt je afmelden voor de cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Muziek met Annemiek gemaakt gebruik van de volgende cookies:

  • Functionele cookies
  • Analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet verstrekt aan derden.

Muziek met Annemiek en andere websites
Op de website van Muziek met Annemiek tref je links aan naar andere websites. De privacyverklaring van Muziek met Annemiek niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website verboden zijn.

Vragen?
Heb je een vraag over de privacyverklaring? Neem gerust op met Muziek met Annemiek door een mail te sturen naar info@muziekmetannemiek.nl.

Scroll naar boven