Algemene voorwaarden 
Muziek met Annemiek
Datum: 25 februari 2023 

De algemene voorwaarden hieronder zijn van toepassing op de Muziek op Schoot cursus of andere cursussen die worden aangeboden door Muziek met Annemiek.

1. Inschrijven 
Bij cursussen die aangeboden worden door Muziek met Annemiek is aanmelden mogelijk door te een mail te sturen naar info@muziekmetannemiek,nl of door het inschrijfforumulier in te vullen. Als je mailt voor de Muziek op Schoot, vermeld dan de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam van zowel kind als begeleider
  • Geboortedatum kind
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Bijzonderheden (indien die er zijn)

Na ontvangst van uw mail/inschrijfformulier ontvang je binnen 5 werkdagen (vakanties uitgezonderd) een ontvangstbevestiging. Een cursusgroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 vaste deelnemers. Bij inschrijven ga je akkoord met de algemene voorwaarden. 

* Op dit moment worden de Muziek op Schootcursus en AMV cursus wel door Annemieke gegeven maar aangeboden door een andere organisatie (Harmonie Euphonia Teteringen). Om in te schrijven voor een van de cursussen die geven worden door Muziek met Annemiek neem je een kijkje op de site van Harmonie Euphonia Teteringen. 

2. Lessen
De cursussen bestaan uit wekelijkse lessen (het aantal kan verschillen). Actuele lesdata- en tijden staan per cursusvermeld op de website en worden duidelijk gecommuniceerd. In de schoolvakanties is er geen les, tenzij anders aangegeven.

Uiterlijk 7 dagen van tevoren wordt u door de docent ingelicht over de start van de cursus (ja/nee) en op tijdstip ubent ingedeeld met uw (klein) kind(eren). De indeling van de kinderen geschiedt op basis van leeftijd, mocht u om welke reden dan ook het idee hebben dat uw kind beter in een andere groep past kan dit worden overlegt.

3. Betaling 
Met de ontvangstbevestiging wordt een factuur meegestuurd. Deze dient voor de eerste les overgemaakt te worden onder vermelding van het factuurnummer. Het rekeningnummer is terug te vinden op de factuur. Het is mogelijk om, in overleg met de docent, later in te stromen bij de cursus mits er voldoende plekken zijn in de groep. U ontvangt een aangepaste factuur en betaalt vanaf het moment van instromen. Ook dan geldt dat het bedrag overgemaakt moet zijn voor de eerste les die u volgt. Cursustarieven worden elk cursusjaar vastgesteld .

4. Afwezigheid
Absentie van de docent: Wanneer er een les uitvalt door absentie van de docent wordt u daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. Bij uitval van een enkele les zal deze worden ingehaaldop de vaste lesdag aansluitend aan de cursus (de cursus gaat 1 week langer door). Mocht deze mogelijkheid er niet zijn vervalt de les en wordt restitutie verleend over de niet gegeven les(sen).

Absentie van de cursist: Mocht u overhoop een les verhinderd zijn, wordt u verzocht dit te melden bij de docent. Een cursist die om welke reden dan ook niet zelf kan deelnemen aan de les, heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het lesgeld. Het is op dit moment nog niet mogelijk de les in te halen op een andere dag en locatie.

5. Beëindiging van de cursus
De inschrijving voor de cursus kan kosteloos uiterlijk twee weken (14 dagen) voor startdatum geannuleerd worden door te mailen naar info@muziekmetannemiek.nl.

Zonder annulering blijft betaling van het lesgeld verplicht, er is immers een plek gereserveerd. Tussentijdsebeëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist. In dat geval is er in overleg restitutie mogelijk van (een deel van) het lesgeld.

Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van de gevolgde cursus.. Voor een nieuwe cursus dient u zich opnieuw in te schrijven via het inschrijfformulier of door te mailen.

6. Aansprakelijkheid eb beeldmateriaal 
Cursisten dienen goed om te gaan met de cursuslocatie en lesmaterialen. De lessen worden gegeven in een rookvrije locatie. De docent draagt de verantwoordelijkheid om de te gebruiken materialen schoon en hygiënisch aan te leveren. Tijdens de aanwezigheid op de cursuslocatie is de begeleider van de cursist te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen kind. Muziek met Annemiek is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadigingen van eigendommen van de cursist. Tijdens de lessen is het geen probleem een foto te maken van je kind, hou wel rekening met de AVG en vraag eerst de desbetreffende ouders om goedkeuring voordat je een foto naar buiten brengt of publiceert. 

7. Privacy. 
De docent heeft alle respect voor he privacy en zal zeer discreet met persoonlijke informatie omgaan. Voor meer informatie over privacy zie het privacybeleid op de website. 

Scroll naar boven